web stránka atletický oddiel CVČ L.Mikuláš

krúžok atletiky  Centra voľného času  L.Mikuláš

 tréneri: PhDr.Roman Králik (reprezentant Slovenska v atletike na 100 a 200 metrov, diplomovaný tréner atletiky FTVŠ)  

Mgr.Tibor Pelach (reprezentant Slovenska v atletike trojskok, diplomovaný tréner atletiky FTVŠ)

kontakt    0911641241
mail:sportcvc@zoznam.sk

Halové majstrovstvá Slovenska v atletike 2019.

1 Ladislav Lubelec 60 metrov prekážok 8,22 s. 24.2. MSR dorast Bratislava
2 Grieš Matúš trojskok 12,34 m. 24.2. MSR dorast Bratislava
4 Grieš Matúš skok do výšky 175 cm. 24.2. MSR dorast Bratislava
4 Perončíková Paula päťboj 2646 bodov 23.2. MSR ml. žiačky Bratislava
5 Hynková Vesna vrh guľou 12,27 m. 24.2. MSR dorasteniek Bratislava
6 Krotáková Petra 60 metrov 8,15 24.2. MSR dorasteniek Bratislava

umiestnenie na majstrovstvách Slovenska 2018

1 Bruňo Michal MSR ml. žiakov Michalovce 30.06. guľa 10,20
1 Krotáková Petra MSR st. žiakov Trnava 15-.16.9. 60 metrov  7,84
1 Pavelicová Adriana MSR st. žiakov Trnava 15-.16.9. 1500 m. prek.
1 Lubelec  Ladislav MSR st. žiakov Trnava 15-.16.9. 100.m prek 14,11
2 Bruňo Michal halové MSR Bratislava ml.žiaci 24.02. guľa 962cm
2 Haviarová Zuzana školské MSR str. škôl N.Zámky 19.6. oštep 32,84cm
3 Matúš  Grieš MSR dorastu B.Bystrica 24.06. 3 skok 11,80
3 Perončíková Paula MSR ml. žiakov Michalovce 30.06. 60m prek. 10,00
3 Frič Adrián MSR ml. žiakov Michalovce 30.06. 1500 metrov
3 Krotáková Petra MSR st. žiakov Trnava 15-.16.9. 150 metrov 19,47
3 Pavelicová Adriana MSR st. žiačky cezp. beh Dudince 17.11. 1500 metrov 6:01
4 Lubelec  Ladislav halové MSR Bratislava st.žiaci/ky 03.03. výška 160cm
4 Hynková Vesna MSR st. žiakov Trnava 15-.16.9. guľa
4 Bruňová  Lenka M-SR junioriek Dubnica 1.7. oštep 600g 34,12
5 Lubelec  Ladislav halové MSR Bratislava st.žiaci/ky 03.03. 60 m prek  9,01
5 Králiková Romana MSR do 23 rokov Bratislava 22.9. 100 prek. 16,25
5 Králiková Romana školské MSR stred. škôl N.Zámky 19.6. výška 159cm
5 Matúš  Grieš MSR dorastu B.Bystrica 25.06. výška 175cm
5 Hynková Vesna MSR st. žiakov Trnava 15-.16.9. disk
5 Viktoria  Perryová MSR st. žiakov Trnava 15-.16.9. guľa
5 družstvo st.žiakov    MSR druž. st. žiakov Košice 13.10. 94 bodov
6 Králiková  Romana MSR dospelých B.bystrica 7.7. 100 prek. 15,48
6 Viktória  Perreyro halové MSR Bratislava st.žiaci/ky 03.03. guľa 10,61
6 Lubelec  Ladislav MSR st. žiakov Trnava 15-.16.9. 300m.prek 42,92
6 Hynková Vesna MSR st. žiakov Trnava 15-.16.9. oštep
6 Viktoria  Perryová MSR st. žiakov Trnava 15-.16.9. kladivo
6 Perončíková Paula MSR st. žiakov Trnava 15-.16.9. 300m.prek  48,90
6 Lubelec, Revaj, Mores, Mikuláš MSR st. žiakov Trnava 15-.16.9. 4x60  31,04
6 družstvo st.žiačok MSR družstiev Košice 13.10.2018 86 bodov
7 Perončíková Paula halové MSR Bratislava ml.žiaci 24.02. diaľka 439cm
7 Krotáková Petra halové MSR Bratislava st.žiaci/ky 03.03. 60 metrov 8,23
7 Lubelec  Ladislav MSR st. žiakov Trnava 15-.16.9. výška
7 Perončíková Paula MSR st. žiakov Trnava 15-.16.9. 100.m prek  15,71
7

Krajčová, Krotáková,

Hynková, Perončíková

MSR st. žiakov Trnava 15-.16.9. 4x60 32,57
7 Perončíková Paula MSR ml. žiačky 5.boj Trenčín 23.09. 2558
8 Mores Michal MSR st. žiakov Trnava 15-.16.9. 300m.prek 43,44
8 Mores Michal MSR st. žiakov Trnava 15-.16.9. 1500m.prek 5:26,34
8 Revaj Tomáš MSR st. žiakov Trnava 15-.16.9. oštep 34,81m

2017

SÚŤAŽ DRUŽTIEV stredoslovenský atletický zväz poradie po IV.kole   

družstvo DORASTENIEK .......   2.miesto     - postup na majstrovstvá Slovenska v zložení  Králikova -Bruňová- Androvičová -Haviarová - Beťková -Valaštiaková- Klocková -Marková- Pavelicová- Issacová -Frianová - Hollá

družstvo MLADŠÍ ŽIACI............3.miesto      v zložení: Mikuláš, Bruňo,Frič,Hyžinský,Mišík,Stankoviansky  

        

družstvo MLADŠÍ ŽIAČKY ...... 4.miesto      

družstvo STARŠÍ ŽIACI.......... 5.miesto      

družstvo PRÍPRAVKA chlapci.....7.miesto    

družstvo STARŠIE ŽIAČKY ...... 9.miesto 

 

družstvo PRÍPRAVKA dievčatá....3.miesto      v zložení: Perončíková Paula,  Blaščíková Tamara,        Kmeč Rebeka, Kubáňová Anna K., Lakotová Lenka, Ursínyová Zuzana, Kubíková Sabína, Frličková Frederika,Belica Mia,Kmeč Emma,Kaclíková Katarína  

      

M-SR družstiev dorasteniek v Bratislave  4. miesto

2 zlaté medaile z majstrovstiev Slovenska:

Najrýchlejšou mladšou žiačkou na 60 metrov na Slovensku je Petra Krotáková z atletického krúžku Centra voľného času Liptovský Mikuláš. Potvrdila  to víťazstvom v Trenčíne na majstrovstvách Slovenska  mladších žiačok v behu na 60 metrov časom 8,17 sekundy. Zlato pre CVČ z Trenčín aj  priniesla  aj Vesna Hynková, ktorá s prehľadom dominovala v disciplíne vrh guľou.

Úspešnú atletickú sezónu von na dráhe pre Mikulášsku CVČ atletiku zavŕšili juniorky Romana Králiková, ktorá na juniorských majstrovstvách Slovenska v Bratislave skončila v behu na 100 metrov prekážok
na 3.mieste a Lenka Králiková 4.miestom v hode kladivom. 

Atletické striebro a bronz pre Centrum voľného času Liptovský Mikuláš.

Na halových majstrovstvách Slovenska v atletike  si výborné medailové umiestnenia priniesli mladí atléti Centra voľného času Liptovský Mikuláš.

V kategórii dorasteniek skončila Roman Králiková na 2.mieste v skoku do výšky a na 3.mieste v trojskoku a 7. miesto obsadila v behu na 60 metrov prekážok. Daniela Androvičová skončila na 4. mieste v trojskoku, štafeta 4x200 metrov v zložení Zuzana Haviarová, Sára Valaštiaková,Monika Beťková, Daniela Androvičová obsadili 11. miesto.V kategórii mladších žiakov a žiačok obsadili 5. miesto Peťa Krotáková v behu na 60 metrov a štafeta 4x200 metrov v zložení Michal Bruňo, Adrián Frič, Roman Hyžinský, Adam Mikuláš. Tesne fo finále nepostúpila  a 9. miesto v behu na 60 metrov prekážok obsadila Nina Krajčová.

 

 

..... sezóna 2016.....

 
V celkovom poradí atletických klubov na Slovensku čo sa týka umiestnení na všetkých majstrovstvách Slovenska CVČ LM skončil na 40 mieste z 83 bodujúcich klubov s počtom bodov 68.
 v Slovenských tabuľkách mladších žiakov za rok 2016:
1. miesto Ladislav Lubelec hod kriketovou loptičkou 66.68 metra
1. miesto Ladislav Lubelec 60 metrov prekážok 10,02 
3. miesto Ladislav Lubelec skok do výšky 150 cm
v Slovenských tabuľkách prípravka žiakov za rok 2016:
1. miesto Adrián Frič 1000 metrov 3:22,19 
2. miesto Adrián Frič   600 metrov 1:55,10 
 
 
   
 • 9 zlatých pre mladých atlétov z Centra voľného času Liptovský Mikuláš.

  Super výsledky dosiahli mladí atléti z Centra voľného času na majstrovstvách stredoslovenského atletického zväzu mladších žiakov, žiačok a prípraviek v Dubnici nad Váhom .

  Zlatú medailu si vybojovali : Lubelec Laco v behu na 60 metrov prekážok a v hode loptičkou. Vesna Hynkova v behu na 60 metrov prekážok a vo vrhu guľou. Adrian Frič v behu na 600 metrov. Adriana Pavelicová v behu na 1000 metrov. Petra Krotákova v behu na 60 metrov a v skoku do diaľky. Štafeta 4x60 metrov mladších žiakov v zložení  Žitňák, Mikuláš, Révaj, Móres.

   Strieborné medaile  získali Boris Pelach v skoku do výšky a Petra Krotáková v behu na 300 metrov.

   Bronz získali chlapci prípravkári v štafete 4x60 metrov v zložení Kopček, Frič, Bruňo, Uheľ
 •  
 •  
 • 17-18.9.2016 na  majstrovstvách Slovenska starších žiakov v Bratislave vo veľmi silnej a  početnej konkurencii skončila na 7. mieste v hode oštepom: Zuzana Haviarová , v behu na 300 metrov prekážok obsadili Ladislav Lubelec  8. miesto, Patrik Rázga 12  a Monika Beťková 15 miesto. Štafeta žiačokna 4x60 skončila na 11. Mieste v zložení:  Karolína Frianová,  Zuzana Haviarová, Vesna Hynková, Sára Valaštiaková. 

Atletické okienko:

Záverečným kolom sa cez víkend na atletickom štadióne v Dubnici N. Váhom skončila celoročná súťaž atletických družstiev   v ktorej sa počas celého roka 2016 výkonmi porovnávali aj mladí atléti z  Centra voľného času  Liptovský Mikuláš pod vedením Tibora Pelacha a Romana Králika.

 

V kategórii prípravka obsadili chlapci celkovo 5. miesto v zložení Mišík Viliam, Bruňo Michal, Stankoviansky Martin, Kopček Michal, Uhel Peter.

 

V kategórii mladšie žiačky obsadili dievčatá celkovo  5. miesto v zložení

Hynková Vesna, Krotáková Petra, Frianová Karolína, Krajčová Nina, Devečková Ema

Hatiarová Lucia, Jochovičová Alica, Prokopová Lucia, Vrbenská Soňa, Miertušová Nina

Kellová Dominika, Kogelová Ema

 

V kategórii mladší žiaci obsadili chlapci celkovo výborné  2. miesto v zložení

Rázga Patrik, Lubelec Ladislav, Revaj Tomáš,Móres Michal Ján,Mikuláš Adam,Pelach Boris

Perončík Martin, Frič Adrián

 

V kategórii staršie  žiačky obsadili dievčatá celkovo 5. miesto v zložení

Haviarová Zuzana, Hynková Vesna, Beťková Monika,Valaštiaková Sára, Sýkorová Sabína

Frianová Karolína, Bačová Tatiana, Hatiarová Lucia

 

V kategórii starší  žiaci obsadili chlapci celkovo 4. miesto v zložení

Rázga Patrik, Lubelec Ladislav, Revaj Tomáš,

 

V kategórii dorastenky obsadili dievčatá celkovo 4. miesto v zložení

Bruňová Lenka, Haviarová Zuzana, Androvičová Daniela, Králiková Romana, Valaštiaková Sára, Urbanovská Petra, Hrubjaková Veronika, Bačová Tatiana

 

V kategórii junioriek súťažilia:  Lenka Králiková

 • Majstrovstvá Slovenska mužov a žien v Banskej Bystrici: 7. miesto Romana Králiková 100 metrov prekážok 16,23

 
 • Majstrovstvá Slovenska junioriek v Nitre: Lenka Bruňová v hode oštepom 31,55 a Lenka Králiková v hode kladivom 30,35 skončili  v nových osobných  rekordoch na 5. a 9. mieste. 

 

 • Majstrovstvá Slovenska v atletike dorasteniek sa uskutočnili v Dubnici nad Váhom. V početne a kvalitne obsadených disciplínach,  atlétky z Centra voľného času Liptovský Mikuláš  nesklamali a v osobných rekordoch obsadili dve 4. miesta.    V hode oštepom jedno získala Lenka Bruňová výkonom 36,47 metra a Romana Králiková, ktorá bežala 100 metrov prekážok v čase 15,92. Výborne bežala aj Vanesa Faconová, ktorá v mimoriadne ťažkej disciplíne na 400 metrov prekážok skončila na 6. mieste časom

 

 •  Na majstrovstvách Slovenska v atletike mladších žiakov v Nových Zámkoch sa darilo atlétom z Centra voľného času Liptovský Mikuláš, ktorí priviezli dve medaile a 2 štvrté miesta.

Striebornú medailu si vybojoval vnuk známeho trénera mikulášskej  kulturistiky Ľ. Hečku talentovaný Ladislav Lubelec v hode kriketovou loptičkou výkonom 53,02 metra a v behu na 150 metrov skončil na 5. mieste, bronzovú medailu si vybehal na 600 metroch všestranný Patrik Rázga výkonom 1:44,67 a tesne za medailou na 4. mieste skončil  v behu na 60 metrov prekážok časom 10,42.
Výborné 4. miesto obsadila do budúcna perspektívna atlétka  Vesna Hynková vo vrhu guľou výkonom 8,50 metra. Medzi ďalšie sľubné umiestnenia mladých atlétov patrili 6. miesto Adriany Pavelicovej vo výbornom čase na 1000 metrov 3:22,05, 9. miesto  Tomáša Révaja na 60 metrov prekážok a 11. miesto Petry Krotákovej ktorá zo 64 štartujúcich skončila na 11 . mieste na 300 metrov časom 47, 40.

 

 

Majstrovstvá  stredoslovenského atletického zväzu sa uskutočnili v nedeľu 29.5.2016 na bansko-bystrickom tartanovom štadióne. Atléti Centra voľného času Liptovský Mikuláš získali 10 medailí.

Zlatú medailu vybojovala v kategórii starších žiačok  Zuzana Haviarová v hode oštepom výkonom 30,73 metrov a v tej istej disciplíne aj dorastenka Lenka Bruňová  výkonom  35,11 metrov  V skoku do výšky Romana Králiková 150 cm.  V behu na 400 metrov prekážok Vanesa Faconová v osobnom rekorde 1:09,65.

Strieborné medaile získali: starší žiak Tomáš Revaj na 300 metrov prekážok  53,74 a dorastenka Romana Králiková na 100 metrov prekážok 16,57.

Bronzové medaile: dorastenky Daniela Androvičová 400 metrov prekážok 1:18,54 a v trojskoku výkonom 9,64 metra a  Lenka Bruňová  vo vrhu guľou výkonom  10,07 metrov a Vanesa Faconová v behu na 100 metrov prekážok 16,93.

Štafeta 4x60 metrov starších žiačok v zložení :Bačová Tatiana, Beťková Monika, Hynková Vesna, Valaštiaková Sára skončila na 5. mieste

Reprezentačné atletické stretnutie dorastu sa prvíkrát v histórii dotované finančným príspevkom pre najlepších atlétov uskutočnilo v Košiciach.
Do výberu stredoslovenského atletického zväzu (SsAZ) sa dostali aj zástupcovia Mikulášskej   atletiky v behu na 400 metrov prekážok Vanesa Faconová, v hode oštepom Lenka Bruňová, v skoku do výšky Romana Králiková, . Konečné poradie (dorastenci+dorastenky) 1. miesto : stredoslovenský atletický zväz (SsAZ) 468 bodov, 2. miesto ZsAZ 369 bodov, 3. miesto VsAZ 322 bodov, 4.miesto AZ  Bratislava  125 bodov. 

Súťaž atletických družstiev mládeže pokračovala II.kolom na tartane v Banskej Bystrici. Družstvo Centra voľného času Liptovský Mikuláš cestovalo s početným 40 členným kádrom mladých atlétov a atlétok.  Výborne výkony podali  mladší žiaci, ktorí skončili tesne na 2. mieste, dorastenky na 3. mieste, mladšie žiačky skončili na 4. mieste. Z výkonov najlepších: 

Prípravka chlapci skok do diaľky -  1. miesto  Mišík Viliam  373 cm a hod kriketovou loptičkou 3. miesto 38,12 m. Štafeta 4x60 metrov 3. miesto v zložení Bruňo Michal, Kopček Michal, Mikita Matej, Stankoviansky Martin. Perončíková Paula  beh na 150 metrov 5. miesto 25,21 s.

Mladší žiaci: Lubelec Ladislav 1. miesto skok do výšky148 cm a vrh guľou 10,36 m.Rázga Patrik  2.miesto 150 metrov 21,35 a skok do výšky 135 cm.    Revaj Tomáš 5. miesto 60 metrov prekážok 11,54. Pelach Boris v skoku do diaľky 7. miesto 383 cm.  Perončík Martin 6. miesto 1000 metrov 3:43,56.  

V disiplíne  skok do diaľky  Karolína Frianová 1. miesto 409 cm a Vesna Hynková 3.  miesto 404 cm. V behu na 60 metrov prekážok obsadila Hynková Vesna 2 .miesto 11,52. Frianová Karolína 4. miesto  12,55.  Krajčová Nina 6. miesto 12,69.  Hatiarová Lucia 8. miesto 12,72. V behu na 60 metrov Krotáková Petra 4. miesto 8,93. Vrh guľou Vesna Hynková 2.miesto 8,65 m.

Dorastenky:   Bruňová Lenka 3. miesto 400m prekážky 1:17,65.  a oštep 2. miesto 32,95 m.   Haviarová Zuzana  4. miesto skok do výšky 135 cm a 5. miesto skok do diaľky 450 cm.  Androvičová Daniela disk 7. miesto  19,38 m. Králiková Romana 1. miesto skok do výšky 145 cm a 3. miesto 100m prekážky 17,73. Juniorka Králiková Lenka 1. miesto skok do výšky 150 cm.               

Atléti z centra voľného času razantne vkročili do  atletickej sezóny na dráhe účasťou na pretekoch družstiev v Banskej Bystrici a Dubnici nad Váhom. Mladšie žiačky sú na 3. mieste s počtom bodov 70 zásluhou Vesny Hynkovej,  ktorá získala dve 1. miesta v behu na 60 metrov prekážok 10,08 a vo vrhu guľou 9,42 . Petra Krotáková 2. miesto 60 metrov  8,72 s. Nina Krajčová 2. miesto 60 metrov prekážok 12,60. Ema Devečková 4. miesto 60 metrov 8,91. Alica Jochovičová 8. miesto  60 prekážok.Staršie žiačky s počtom bodov 61 bodov sú priebežne zatiaľ na 4. mieste, kde sa darilo Zuzane Haviarovej 1.miesto hod oštepom 26,43 a Vesna Hynkoveej  1. miesto vrh guľou 9,21 metrov. Monika Beťková obsadila 4. miesto na 800 metrov. Sára Valaštiaková 6. miesto 300 prekážok. Štafeta 4x60 metrov 7. miesto v zložení  Lucia Hatiarová Tatiana Bačová, Monika Beťková, Sára Valaštiaková. Dorastenky s počtom bodov 70 obsadili  4. miesto, bodovali Urbanovská Petra v skoku do výšky 2. miesto výkonom 140. Lenka Bruňová 4. miesto hod oštepom 34,00.  Daniela Androvičová 4.miesto 300 metrov prekážky 55,49. Zuzana Haviarová 4. miesto oštep 25,42. 

 

Halová sezóna 2016 :

Členovia krúžku atletiky z Centra voľného času sa zúčastnili kompletného halového programu organizovaného  Slovenským atletickým zväzom v Bratislavskej hale Elán.

 

Na majstrovstvách Slovenska dorasu skončila Romana Králiková na 5. miestev skoku do výšky. V behu na 60 metrov prekážok a v trojskoku zhodne na 7. mieste.V kategórii mladších žiačok Karolína Frianová v skoku do diaľky obsadila 7. miesto výkonom 418 cm a v juniorskej kategórii Lenka Králiková v skoku do výšky 8. miesto výkonom 150 cm. Na stredoslovenských halových majstrovstvách mladších žiačok a žiakov obsadili Karolína Frianová v skoku do diaľky 1. miesto, Nina Krajčová a Tomáš Revaj  zhoodne 3. miesto v behu na 60 metrov prekážok

 

Letná sezóna 2015 

tabulky výkonov CVCLM tabulky.doc (122368)

 
 

 

Halová sezóna 2015

Romana Králiková dvojnásobná majsterka Slovenska v kateg. starších žiačok v skoku do výšky a 60 metrov prekážok

 

Rekordy_LM.doc (35840)

 

Letná sezóna 2014

majstrovstvá Moskvy 1. miesto Gabriela Gajanová 1500metrov 
 
M SR dorastenky Dubnica:  3.miesto Gajanová Gabriela (400 metrov)
M SR juniorky Košice:     3. miesto Králiková Lenka (kladivo 4kg)
M SR viacboj žiačok Košice:  7.miesto Romana Králiková 
 
M SR dospelých nezúčastnili sme sa
 
M SR žiačok a žiakov N.Zámky:  
majsterka Slovenska Gabriela Gajanová 800 metrov, striebro 1500, 
5. miesto Lenka Ľubelanová sk. do výšky,
6. miesto Lenka Brunová hod oštepom,  
7. miesto Romanka Králiková 100 m. prek.

halová sezóna 2014

 

 

Letná a zimná  sezóna  2013

Zhodnotenie sezóny 2013

 v atletických tabuľkách najlepších výkonov v SR

starších a mladších žiakov za rok 2013:

 

1. miesto Gajanová Gabriela 800

1. miesto Gajanová Gabriela 600

1. miesto Králiková Romana výška (ml. žiačky)

1.miesto  Romana Ošková   žrď              

1.miesto   Ondrej Mráz        viacboj

1.miesto Ondrej Mráz          prekážky

2. miesto Gajanová Gabriela 1500

2. miesto Králiková Romana 200 prek.(ml. žiačky)

2.miesto Ondrej Mráz          prekážky

2. miesto Bruňová Lenka      oštep 500 gramov (ml. žiačky)

3. miesto Marek Mahdal       kriketka (ml. žiaci)

3.miesto Ondrej Mráz           diaľka

 

výsledky Vianočná latka 2013.doc (30208)

výsledky OK SŠ 2013.xls (49664)

Kópia - vysl_cezpolak_ok.xls (54272)

Výsledky OK atletika žiačky.xls (66048)

 

B.Bystrica súťaž družstiev staršie žiačky po III. kole .... .doc (38 kB)

 

 

 

Majstrovstvá Moskvy 1. miesto 800 a 1500 metrov - Gajanová

 

 

 

 

M SR dospelých Trnava  2. miesto Gajanová Gabriela 800 metrov

 po 12 rokoch opäť úspech na M SR atletických družstiev v kat. st. žiačok v Dubnici 5. miesto  L.Mikuláš

 

 

 

 • MSR žiakov a žiačok Košice:  Gajanová 2 zlaté , Ošková 1 zlatá, Mráz 1. zlatá a 2 strieborné

 

Halová sezóna 2013:

Gabriela Gajanová 2. miesto na M SR v hale na 800 metrov v kateg. žiačok aj dorasteniek, Martin Mráz majster Slovenska vo viacboji žiakov

 

SEZÓNA 2012

Vianočná latka 2012.doc (30 kB)

výsledky Vianočná latka 2011.doc (30 kB)

 

ROČNE TABULKY VYKONOV ATLETOV

ACK - tabuľky 2012.docx (33,1 kB)

ACK - tabulky 2011.docx (27,2 kB)AC Kriváň Liptovský Mikuláš

 

MEDAILISTI AC KRIVAN

ACK - MČSSR a med. SR.docx (31,1 kB)

 

 

WO-8L7WEZVAS2O0OOO8G48CCS08K

Kontakt

OkL

Nábr.Dr.A.Stodolu 1932 Liptovsky Mikuláš 03101

 • 6.6.2019 v sídle OKL bude zasadať VV OKL a revízna komisia, hl. bod programu: príprava BOD a vyhodnotenie LBL.
 • Vo štvrtok 23.5.2019 sme sa v Dome smútku v Liptovskom Mikuláši rozlúčili s našim dlhoročným členo a v rokoch 1998 - 2004 aj predsedom Olympijského klubu Liptova Mgr.Milanom Mertošom. Lyžiar, plavec, telovýchovný pracovník, tréner, učiteľ telesnej výchovy zasvätil celý svoj život športu a Olympizmu. Česť jeho pamiatke. 
 • 15.4.2019 sa predseda OKL zúčastnil VZ ZOK SR v Čadci za prítomnosti prezidenta SOŠV p.Siekela.
 • 20.2.2019 zasadala revízna komisia OKL pod vedením J.Sokola a členov F.Púčeka a M.Mertoša.
 • 26.2.2019 v sídle OKL zasadne VV OKL a revízna komisia (hl. bod programu príprava členskej schôdze ktorá sa uskutoční predbežne12.3.2019).
 • 7.2.2019 na základe schválenej novej identity Slovenského olympijského a športového výboru sa zmenilo logo Olympijského klubu Liptova .
 • 11.12.2018 sa uskutočnil VV OKL a RK
 • 23-24.11.2018 sa zúčastníme ZOK SR v Michalovciach
 • 25.10.2018 sme sa rozlúčili vo veku nedožitých 86 rokov v L.Mikuláši so zakladajúcim členom olympijského klubu Liptova Ivanom Piačekom, nositeľom bronzového odznaku SOV za dlhoročné pôsobenie v KTK L.Mikuláš. Česť jeho pamiatke.
 • 28.9.2018 sme sa zúčastnili na vyhodnotení Olympijského dňa 2018 VÚC v Žiline.
 • 22.9.2018 sme sa zúčastnili 25.výročia založenia SOV v Bratislave.
 • 19.9.2018 o 13.30 hod. v L.Mikuláši sme sa naposledy rozlúčili s Mgr. Jozefom Podaným jedným zo zakladajúcich členov OKL. Česť jeho pamiatke.
 • 26.6.2018 v rámci behu Olympijského dňa v Liptovskom Mikuláši bude neformálne stretnutie členov OKL o 12.00 hod. na Nám. Osloboditeľov v múzeu Janka Kráľa s občerstvením
 • 17.5.2018 v sídle OKL zasadal VV OKL a revízna komisia, hlavným bodom bola príprava olympijského dňa 2018 v regióne Liptova
 • 11.5.2018 sme sa zúčastnili na slávnostnom otvorení 70. ročníka medzinárodného Tatranského slalomu 
 • výsledky LBL Bodice Pretek_2018_štartovky_a_vysledky.pdf (50349)
 • 25.4.2018 sme boli na ZŠ M.R.Martákovej v L.Mikuláši pri odovzdávaní ceny pre najlepšiu školu na Slovensku za OFDM v roku 2017
 • 21.4.2018 sa predseda OKL zúčastnil vlaného zhromaždenia združenia OK SR v Trenčíne
 • 6.2.2018 sa uskutočnila výročná členská schôdza OKL v Liptovskom Mikuláši o 16.00 hod. v Rotunde
 • 2.2.2018 sa uskutočnilo zasadnutie VV OKL
 • 2.2.2018 sa uskutočnilo zasadnutie revíznej komisie OKL
 • 15.12. 2017sa uskutoční VV OKL
 • 21.11.2017 predseda OKL zaregistroval OKL u notára JUDr.Ďuriša poberanie 2 percent v roku 2018
 • Dňa 20.11.2017 VV OKL  sa uskutočnilo v sídle OKL vyúčtovanie ekonomických podkladov pre SOV  s hospodárom p. Bubelínym
 • Dňa 13.4.2017 sa v sídle OKL uskutočnilo zasadnutie revíznej komisie a VV OKL.
 • Dňa 31.3 - 1.4. 2017 sa uskutočnilo celoslovenské zasadnutie združenia olympijských klubov Slovenskej republiky na ktorej sa zúčastnili za OKL predseda R.Králik a podpredseda M. Bystričan
 • 21.12.2016 sa uskutočnil VV OKL v L.Mikuláši
 •  (zápisnica je v archíve k nahliadnutiu)
 • 3.11. 2016 sa uskutočnil VV OKL  v L.Mikuláši (zápisnica je v archíve k nahliadnutiu)
 • 12.10.2016 sa v Žiline uskutočnil VV Združenia olympijských klubov SR za účasti predsedu OKL, prejednávala sa príprava zasadnutia SOV a ZOK SR
 • 11.10.2016 sa v sídle OKL uskutočnilo zasadnutie revíznej komisie v kompletnom zložení, prebehla kontrola predmetných vecí súvisiacich s činnosťou OKL

11.9.2016 Košice účasť predsedu na otvorení Európskeho týždňa športu ambasador francúzky futbalista Ch.Karembeou

 

23.6.2016 v Bratislave bolo ukončenie behu Olympijského dňa na Slovensku hlavní ambasadori boli Michal Martikán a Martina Moravcová, prítomní boli aj predseda OKL R.Králik a M.Pavkovčekovou 

3.5.02016 sa uskutočnil VV OKL v L.Mikuláši za účasti všetkých členov (zápisnica je uložená v archíve OKL) 

28.4. 2016 v Bratislave sa predseda OKL zúčastnil VV ZOK SR, na ktorom sa okrem iného prezentovala príprava štafety RIO 2016 na Liptove

8.3. sa v Bratislave na SOV zúžastnil VV ZOK SR predseda OKL

1.3. sa uskutočnila výročná členská schôdza OKL 

1.3.2016 sa usktoční výkonný výbor pred volebnou schôdzou OKL o 14.30 v Rotunde 

24.2.2016 sa uskutočnila revízna komisia v sídle OKL za prítomnosti J.Sokola, F.Púčika,I.Bubelínyho a Romana Králika

Zápisnica_Rev.kom._OKL 24.2.2016.doc (29,5 kB)

26.1.2016 predseda OKL sa zúčatnil VV ZOK v Bratislave

16.12. 2015 zasadal VV OKL v Ružomberku zápisnica - uznesenie VV 16.12. 2015.docx (72,6 kB)

2.12.2015 prebehne vyhodnotenie OFDM v Trnave za účasti člena RK OKL M.Mertoša

28.-29. 11.2015 bude zasadnutie ZOK SR v Košiciach s účasťou predsedu OKL 

 

 

Vo veku 81 rokov zomrel  po dlhej chorobe náš člen OKL niekdajší vodnoslalomársky reprezentant, tréner i funkcionár Vladimír Cibák.

 Vladimír Cibák patril do slávnej slovenskej vodnoslalomárskej dynastie a ako prvý Lipták vôbec sa mohol pochváliť medailami z majstrovstiev sveta.

V 50-tych rokoch získal striebro a dva bronzy v hliadke 3xK1. V individuálnej súťaži skončil na MS 1955 v Tacene ôsmy.

Po skončení športovej kariéry pôsobil dlhé roky ako tréner v Liptovskom Mikuláši i pri reprezentácii. Bol aj funkcionárom klubu i Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode.

Slovenský olympijský výbor ho ocenil plaketou pre osobnosti, ktoré svojou činnosťou výrazne prispievajú k rozvoju olympionizmu a športu. V roku 2011 ho uviedli do Siene slávy SZKDV. 

12.6.2015 sa uskutočnílo  zasadnutie  výkonného výboru a revíznej  komisie

Olympijského klubu Liptova

 

17.2.2015 sa uskutočnila výročná členská schôdza Olympijského klubu Liptova v Liptoskom Mikuláši za účasti 45 členov, hodnotila sa činnosť za rok 2014 a prijal sa plán činnosti na rok 2015 zápisnica - uznesenie z členskej_schôdze_OKL_2015.docx (74392)

 

11.2.2015 zasadala revízna komisia OKL v L.Mikuláši (správa sa nachádza  v prílohách)

 

9.2.2015 sa v Spišskej Novej Vsi uskutoční vyhodnotenie Olympijských festivalov a odovzdanie cien fair play (ocenená bola MŠ Agátova L.Mikuláš)

25.11.2014 sme zaregistrovali OKL na notárskom úrade na príjem  2 percent z dane právnických a fyzickývh osôb za rok 2014

tlacivo-vyhlasenia-o-poukazani-2-percent-zo-zaplatenej-dane-fyzickej-osoby.rtf (102925)

 

v dňoch 28-29.11.2014 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie združenia olympijských kluov SR v Žiline na ktorom VV OKL zastupovali p.Bystričan a p.Králik, bilancoval sa rok 2014 a pripravoval plán činnosti na rok 2015.

 

V stredu 19.11.2014 sa v Liptovskom Mikuláši stretli členovia VV OKL Marcela Paukovčeková, Jozef Daník, Roman Králik s pracovníkmi sekretariátu SOV, Vladimírom Mullerom a Ivanou Motolíkovou, ktorí boli na výjazdovom kontrolnom dni po jednotlivých kluboch na Slovensku. Zaujímali sa o problematiku činnosti OKL, čo sú naše silné stránky čo nás trápi, boli zvedaví na plán aktivít do roku 2015. Stretnutie hodnotili pozitívne a zaželali nám všetko dobré v ďalšej činnosti

 

V týchto dňoch nás opustil náš člen OKL

 Jozef Martinka, 

posledná rozlúčka sa uskutoční

 v pondelok 10.11.2014 o 13.00 

 v katolíckom kostole v Ružomberku.

Česť jeho pamiatke.

 

 

16.10. členovia výkonného výboru OKL 

Daník, Bubelíny, Bystričan, Králik 

sa v Martine zúčastnili na odhalení pamätníka olympionikov

ktorý odhaloval  Michal Martikán

 

3.10.2014   Deň chôdze Hore Váhom dolu Váhom:  3120 účastníkov ...členovia OKL zabezpečovali propagačné stanovište s banermi z histórie olympizmu

 

 

18-19.8.  zasadala revízna komisia OKL   Zápisnica z revíznej komisie OKL.doc (25600)

 

20.7.predseda OKL sa zúčastnil VV ZOK SR v S.Smokovci

 

13.6.2014 sa uskutočnil VV OKL v jeho sídle v L.Mikuláši

 

29.4. zasadnutie ZOK SR v B.Bystrici

 

22.4.2014  zasadal VV OKL v Olympia Caffe L.Mikuláš

 

11.4.2014 Bratislava:   preberanie ocenenia Vincenta Lafka ......za najlepší olympijský klub roku 2013

 

25.3. 2014  študenti Gymnázia M.M.Hodžu pod vedením Mgr. Dagmar Dzuroškovej zvíťazili na krajskej vedomostnej súťaži o olympizme stredných škôl a postúpili na celoslovenské finále do Bratislavy 4.6.2014  kde obsadili 3. miesto

 

18.3. predseda OKL sa zúčastnil VV ZOK SR v Bratislave

 

I. Výkonný výbor OKL sa uskutočnil 7.januára 2014 v L.Mikuláši vo Vrbici 

 

NITRA (mot) – Tohtoročná vedomostná súťaž o olympizme pre vysokoškolákov sa uskutočnila 19. novembra na Fakulte stredoeurópskych štúdií a Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Súťažilo v nej deväť družstiev z ôsmich vysokých škôl.  Na druhom mieste skončilo družstvo Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši (Martin Hanulík, Oliver Košiba, Michal Kočiš). Blahoželáme.

 

4.-5. 11.2013 sa uskutočnilo VV ZOK SR a vyhlásenie OFDM v Starom Smokovc za účasti predsedu OKL Romana Králika

 

IV. Výkonný výbor OKL sa uskutočnil 10.9.2013 v sídle OKL

 

9.9.2013 predseda OKL sa zúčastnil výkonného výboru združenia olymp. klubov (ZOK) SR v Bratislave

 

III. Výkonný výbor OKL sa uskutočnil 11.6.2013 v sídle OKL o 15.00 hod.

II. Výkonný výbor  OKL  sa uskutoční 9.4.2013 v sídle OKL  o 15.00 hod.

Tlačivo na darovanie  2 percent z dane   tlacivo-vyhlasenia-o-poukazani-2-percent-zo-zaplatenej-dane-fyzickej-osoby.rtf (93,3 kB)

Olympijský klub Liptova skončil na 6. mieste v celoslovenskom hodnotení olympijských klubov v SR za rok 2012, 

27 a 28. októbra 2012 sa uskutočnilo  v Liptovskom Mikuláši zasadnutie Združenia olympijských klubov Slovenskej repubiky

27.4. 2012 sa v L.Mikuláši uskutočnila volebná členská schôdza OKL, predsedom OKL sa stal PhDr.Roman Králik

tlacivo-vyhlasenia-o-poukazani-2-percent-zo-zaplatenej-dane-fyzickej-osoby.pdf (29,2 kB) tlacivo-vyhlasenia-o-poukazani-2-percent-zo-zaplatenej-dane-fyzickej-osoby.pdf (29,2 kB)

Výkonný výbor OKL

11.9. 2012 sa uskutočnil VV OKL na adrese klubu o 15.30 hod.

10.4. 2012 sa v sídle OKL uskutočnil VV OKL, zápisnica je  vľavo hore    

22. 2. 2012 sa v sídle OKL uskutočnil VV OKL, zápisnica je  vľavo hore.

16. 12. 2011 sa  v Rotunde v Liptovskom Mikuláši uskutočnil VV OKL: body prerokovania, informácia o činnosti OKL, plán podujatí na rok 2012, odovzdávanie

1.12.2011 bol Olympijský klub Liptova zaregistrovaní na príjem 2 percent z dané fyzických osôb.ocenení jubilantom (zápis klik na menu vľavo hore)

sa uskutočnil 11.októbra 2011 v Rotunde v Liptovskom Mikuláši: body prerokovania, informácia o činnosti OKL, plán podjatí na november december, odovzdávanie ocenení jubilantom

sa uskutočnil 1. júla 2011 v mieste sídla klubu OKL: body prerokovania, príprava medzinárodného olympijského tábora mládeže a odovzdávanie ocenenia cien fair play SOV v L.Mikuláši 9.7.2011.

OFDMS - v CVČ L.Mikuláš 8. júna 2011 účasť 50 deti predškolského veku - víťazná škôlka - Bublinka Ul.čs. brigády L.Mikuláš

 OFDMS - na ZŠ M.R.Martákovej L.Mikuláš sa uskutočnlo dňa 30 a 31. mája 2011 zúčastnilo sa na nej 400 detí, podujatie organizovala členka OKL Mgr. Božka Mikulášová, prítomní na odovzdávaní boli Roman Králik a Ivan Bubelíny členovia VV OKL

Dňa 3.mája 2011 členovia Olympijského klubu - Liptova organizovali atletické podujatie pre deti KINDERIÁDA 2011účasť 32 základných škôl (240 pretekárov) z celého žilinského kraja,toto pekné športové atletické podujatie pre deti 1. stupňa ZŠ v rámci rozvoja ašírenia myšlienok olympizmu  podporila svojou účasťou aj  olympijská víťazka Elena Kaliská. (FOTO  dole)

16. apríla 2011 v Bratislave na VZ SOV ocenia navrhnutých členov OKL Jerguša Baču,Juraja Ontku,Ivetu Bielikovú,Gabrielu Zamiškovú, kruhmy SOV a odznakom SOV Ivana Bubelínyho. Srdečne Blahoželáme

 

 

 

 

lllllllllllllllll

 

llllllllllllllllllll