Predseda OKL : PhDr. Roman Králik

v zmysle stanov môže mať VV OKL 3 podpredsedov OKL na VV OKL 3.5.2016 boli zvolení:

za Ružomberok:                 Marián Bystričan

za  Liptovský Mikuláš: Mgr. Marcela Pavkovčeková

za Liptovský Hrádok:   Mgr. Tibor Pelach

 

zápisnica_z_výročnej_volebnej_členskej_schôdze_OKL_2016 (1).docx (77039)

zápisnica_z_VV_OKL_1.3.2016.docx (72359)

Zápisnica_Rev.kom._OKL 24.2.2016.doc (30208)

zápisnica - uznesenie VV 16.12. 2015.docx (74300)

zápisnica VV 12.6.2015 - kópia.docx (75180)

Zápisnica z revíznej komisie_OKL_zo_dňa_11.2.2015.doc (27648)

zapisnica VV 18.12.2014.docx (74552)
zápisnica z VV 7.1.2014.docx (71248)
Zápisnica_z revíznej komisie OKL.doc 18.8.2014  (25 kB)

zápisnica z VV 13.6.2014.docx (71472)
zápisnica z VV 22.4.2014 - kópia.docx (70450)
UZNESENIE_z_výročnej_schôdze_OKL_2014.docx (6,1 kB)

zápisnice za uznesenia z členskej schôdze OKL

zápisnica z členskej schôdze OKL 2013.docx (71,2 kB)

zápisnica z volebnej členskej schôdze OKL 2012.docx (77 kB)

UZNESENIE z výročnej schôdze OKL 2012.docx (13,7 kB)

 

výkonný výbor OKL zápisnice

zápisnica z VV 10.4.2012.docx (72,2 kB)

 zápisnica z VV 22.2.2012.docx (70,6 kB)
zápis z VV 16.12. 2011.docx (72,2 kB)

zápis s VV 11.10.2011.docx (68,8 kB)
zápisnica 22.2.2011.docx (68,6 kB)

 

výkonný výbor OKL pozvánky

pozvánka na VV 11.9.2012.docx (67,2 kB)

pozvánka na volebnú členskú schôdzu OKL 2012.docx (67,8 kB)

pozvánka na VV 22.2. 2011.docx (67,1 kB)
pozvánka na VV 3.5.2011.docx (67,1 kB)

pozvánka na VV 1.7.2011.docx (66,8 kB)
pozvánka na VV 11.10.2011.docx (66,9 kB)
 pozvánka na VV 16.12.2011.docx (66,8 kB)

pozvánka na VV 22.2. 2011.docx (67,1 kB)